Түгээмэл асуулт хариулт

asdasd

asdasdasd


1`2345678

sdfsf


asdad

asdasd


asdasd

asdasd


asdasd

sdasd